Điểm mới Nghị định 128/2020 về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

Điểm mới Nghị định 128/2020 về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

25/12/2020 - Tác giả: logistics.namhoa
Tổng cục Hải quan có Công văn 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020 triển khai Nghị định 128/2020/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan, trong đó, giới thiệu một số điểm mới của Nghị định 128/2020/NĐ-CP và Thông tư 90/2020/TT-BTC.

Một số điểm mới của nghị định 128/2020 về xử phạt VPHC lĩnh vực Hải quan.

Cụ thể, đối với nhóm hành vi vi phạm về thời hạn thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế (Điều 7).

Nhóm này gồm các hành vi vi phạm thời hạn về: làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tái xuất hàng hóa tạm nhập, quá cảnh; tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; nộp hồ sơ thuế; xử lý nguyên vật liệu gia công..., được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

- Bổ sung 03 hành vi:

(i) Nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô không đúng thời hạn quy định (điểm c khoản 3) căn cứ vào khoản 1 Điều 1 (bổ sung Điều 7a) Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP;

(ii) Thông báo hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn quy định (điểm e khoản 3);

(iii) Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất không đúng thời hạn quy định (điểm h khoản 3) căn cứ quy định tại Điều 55, 62 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

- Sửa đổi, bổ sung 06 hành vi:

(i) Khai bổ sung về trị giá hải quan quá thời hạn quy định đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (điểm d khoản 1) để bao quát đầy đủ các trường hợp phải khai bổ sung về trị giá hải quan theo quy định tại Điều 13, 14, 17 Thông tư 39/2015/TTBTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 60/2019/TT-BTC;

Các hành vi: (ii) “Không xử lý đúng thời hạn quy định đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực” (điểm d khoản 3) và (iii) “Thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu" (điểm đ khoản 3) được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Điều 56, 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC;

(iv) Lưu giữ hàng hóa trung chuyển quá thời hạn quy định (điểm b khoản 4) được bổ sung trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP;

(v) Khai báo và làm thủ tục sau khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan (điểm c khoản 4) được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP;

(vi) Không tái xuất PTVT tạm nhập là ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi (được xác định căn cứ giấy đăng ký lưu hành phương tiện hoặc thực tế kiểm tra phương tiện) đúng thời hạn quy định (khoản 6 Điều 7).

Nghị định 128/2020 có điều chỉnh tăng mức tiền phạt đối với hành vi (vi) “không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn quy định” theo hướng phân chia mức tiền phạt theo số ngày vi phạm (khoản 5) cho phù hợp với mức độ của hành vi vi phạm.

Không quy định xử phạt đối với hành vi “Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan” tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan do pháp luật hải quan đã quy định phương pháp quản lý (tạm dừng, chấm dứt hoạt động nếu không nộp báo cáo 03 lần liên tiếp) đối với trường hợp không báo cáo tình hình hoạt động của đại lý (Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính. Xóa bỏ cụm từ “hàng hóa tạm nhập thuộc diện miễn thuế” tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hiện hành để tránh trùng lặp do “hàng hóa tạm nhập thuộc diện miễn thuế” đã được điều chỉnh ở điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP (nay là điểm g khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP).

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020.


0 bình luận, đánh giá về Điểm mới Nghị định 128/2020 về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Copyright 2020 Nam Hoa. All Rights Reserved
0.59446 sec| 2084.922 kb